Επικοινωνία

Μέσω του τμήματος υποστήριξης 24/7 της εταιρείας μας, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε από τα αιτήματά σας.

Θα θέλαμε να διατηρούμε επαφή!

Για αυτό, συμπληρώστε τα παρακάτω

Φόρμα Επικοινωνίας

Για λόγους συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679 θα σας αποσταλεί αντίγραφο του μηνύματος στο προσωπικό σας Email.

Τα γραφεία μας

Σαλαμίνος 20, Μαρούσι 151 24

2ο χλμ Αλεξανδρούπολης Παλαγίας , 68 100 Αλεξανδρούπολη