ΤΟ ASSET MANAGEMENT ΕΧΕΙ ΝΕΟ ΟΝΟΜΑ

Η εταιρεία Wootis ιδρύθηκε με σκοπό να προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 24ωρη τηλεπαρακολούθηση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, ανεξαρτήτως από τον κατασκευαστή. Αποκτώντας εμπειρία και τεχνογνωσία και έχοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της διπλωματούχους μηχανικούς και εξειδικευμένους τεχνικούς μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών. Με τη συνεχή της ενημέρωση κι εκπαίδευση στις τεχνολογικές εξελίξεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας βρίσκεται σε θέση να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια επένδυση ΑΠΕ.

Η υπηρεσία συνεχούς ζωντανής παρακολούθησης (Live Monitoring) και η άμεση ανταπόκριση από το έμπειρο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, μας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του.

Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσους πελάτες μας έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) και είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη τμήματος Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) ΑΠΕ στην Ελληνική αγορά αποτελεί το επόμενο βήμα στις δραστηριότητες της Wootis, έτσι ώστε να προσφέρει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη λύση αναφορικά με τη συμμόρφωση της λειτουργίας τους με τις απαιτήσεις που θέτει το Target Model της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος μας είναι να εντοπίζουμε άμεσα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η επένδυσή σας, να αναλύσουμε τα αίτια των προβλημάτων αυτών και να προτείνουμε λύσεις για τη βέλτιστη λειτουργία και απόδοση της επένδυσής σας.

TECHNICAL OPERATION & SERVICE