ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

wootis.gr wootis.gr wootis.gr

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας όλων των συστημάτων ΑΠΕ, είτε πρόκειται για ανεμογεννήτριες είτε για φωτοβολταϊκά, καθώς και για την άψογη τεχνική διαθεσιμότητα και παραγωγή τους, και συνεπώς για την αύξηση της διάρκειας ζωής τους, απαιτείται η διευθέτηση πολλών ροών εργασίας στο απαραίτητο προσωπικό. Είτε πρόκειται για το τμήμα τηλεπαρακολούθησης είτε για την ομάδα συντήρησης, για να διασφαλιστεί κάνεις άψογη εξυπηρέτηση, πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί άψογης ποιότητας τεχνική διαχείριση.

Οι technical managers μας είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό, την επίβλεψη και την καθοδήγηση των εξειδικευμένων τεχνικών που εργάζονται στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής σας, είτε εξ αποστάσεως είτε επί τόπου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας που αξίζει στον σταθμό σας.

wootis.gr τηλεπαρακοούθηση

Επίβλεψη του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής
 

wootis.gr τηλεπαρακοούθηση

Αναφορά και ανάλυση απόδοσης
 

wootis.gr τηλεπαρακοούθηση

Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία

Επίβλεψη του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής

Επειδή κάθε πελάτης έχει τις δικές του απαιτήσεις, επιθυμίες και στόχους. Επιλέγουμε να αποφασίζουμε μαζί με τον καθέναν τι θα μπορούσε να θεωρηθεί πλεονεκτικό ή αντιπαραγωγικό για την εγκατάσταση. Επιπλέον, ποτέ δεν θα συναντήσουμε δύο ιδίους σταθμούς: τόσο ο τύπος των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων όσο και το μέγεθος του αιολικού ή ηλιακού πάρκου, όπως και η αντίστοιχη θέση τους με τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και μορφολογικές συνθήκες επηρεάζουν την απόφαση για το ποιο είναι το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα συντήρησης.

Με βάση τις προδιαγραφές κάθε κατασκευαστή, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης, το πρόγραμμα τακτικής συντήρησης για κάθε εγκατάσταση προετοιμάζεται και ελέγχεται τακτικά για την τήρηση και τη λειτουργικότητά του.

Αναφορά και ανάλυση απόδοσης

Τα στοιχεία που παρέχονται από το τμήμα τηλεπαρακολούθησης αναλύονται σε τεχνικές εκθέσεις που ετοιμάζονται σε μηνιαία βάση για κάθε εγκατάσταση και περιλαμβάνει την παραγωγή ενέργειας, τη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης, την απώλεια παραγωγής και τον κατάλογο συμβάντων και σφαλμάτων σύμφωνα με τις μετρήσεις της εγκατάστασης.

Χάρη στην άμεση καταγραφή δεδομένων σε ένα βιβλίο συμβάντων (logbook) και βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο κατασκευαστής κάθε εγκατάστασης, είναι δυνατή η εξαγωγή μηνιαίων εκθέσεων που παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Αποδίδεται μετά το πέρας ενός μήνα και αφορά όλο τον μήνα προβάλλοντας στοιχεία για κάθε μέρα.

Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Για την συμμόρφωση με τους όρους τους στην εγκατάσταση (π.χ. άδεια παραγωγής, λειτουργίας, ΕΠΟ κτλ.) και την ανανέωση τους καθώς και συμβάσεις με τρίτους (π.χ. όρους σύνδεσης, συμβόλαια με εργολάβους) ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης παρέχει στην εταιρεία όλα τα απαραίτητα έγγραφα της εγκατάστασης για διασφαλιστεί η τήρηση και η εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας ελέγχονται όλες οι αναφορές και τα έγγραφα που συντάσσονται από τρίτα μέρη και απευθύνονται στον ιδιοκτήτη του σταθμού ΑΠΕ.