ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

wootis.gr wootis.gr wootis.gr wootis.gr

Οι ανεμογεννήτριες και οι ηλιακές εγκαταστάσεις σας είναι ακριβά μηχανήματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι τα περιουσιακά σας στοιχεία να λειτουργούν πάντα στην εντέλεια όταν υπάρχει άνεμος ή ήλιος. Γνωρίζουμε επίσης ότι η σωστή συντήρηση έχει καθοριστική επίδραση στην επιτυχία ενός έργου ΑΠΕ σε κάθε φάση του κύκλου ζωής του. Μέσω καλής συντήρησης και προληπτικών επισκευών, ο χρόνος διακοπής περιορίζεται στο ελάχιστο. Αντιδρούμε άμεσα σε περίπτωση δυσλειτουργιών.

wootis.gr τηλεπαρακοούθηση

Τακτικές
& έκτακτες
συντηρήσεις

wootis.gr τηλεπαρακοούθηση

Ηλεκτρολογική
και Μηχανολογική
συντήρηση

wootis.gr τηλεπαρακοούθηση

Συντήρηση
βοηθητικών
εγκαταστάσεων

wootis.gr τηλεπαρακοούθηση

 
Υπηρεσίες
 

Τακτικές κι έκτακτες συντηρήσεις

Πολλές δυσλειτουργίες μπορούν να αποφευχθούν διατηρώντας σωστά μια μονάδα παραγωγής ενέργειας με μια ομάδα ειδικών. Οι εγκαταστάσεις συντηρούνται δύο φορές το χρόνο ως προφύλαξη, όπου όλες οι απαραίτητες εργασίες εκτελούνται βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη. Επιπλέον, μπορούν να εντοπιστούν ενδείξεις προβλημάτων που θα μπορούσαν να ζημιώσουν την εγκατάσταση στο μέλλον. Ενώ η προληπτική δράση είναι καλύτερη από την αντιδραστική, η έκτακτη συντήρηση πραγματοποιείται εντός 36 ωρών από την εμφάνιση ενός σφάλματος.

Ηλεκτρολογική και Μηχανολογική συντήρηση

Διενεργούμε όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές συντηρήσεις με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων

Προνοούμε και για τις δευτερεύουσες εγκαταστάσεις της επένδυσής σας, όπως οι οδοί πρόσβασης, οι περιφράξεις και τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του πάρκου.

Υπηρεσίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε ως μέρος της υπηρεσίας συντήρησης.