Με μια ματιά

Η εμπειρία μας σε αριθμούς.

1

χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε

Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Βέλγιο, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία

1

εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες

που παρακολουθούμε ζωντανά απομακρυσμένα στην Ευρώπη

1

full asset management

σε projects αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα

1

GW

είναι η εγκατεστημένη ισχύς

των Έργων ΑΠΕ που παρακολουθούμε ζωντανά απομακρυσμένα

Ανακοίνωση Σχεδίου Διάσπασης

Η Βοώτης Α.Ε. αποφασίζει τη διάσπαση του ΦοΣΕ (Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης), με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του.

Ανακοίνωση