Καριέρα

Η Wootis ως εργοδότης

Το προσωπικό της Wootis απαρτίζεται από 49 άτομα. Ο τομέας και το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού αποτυπώνεται στα ακόλουθα γραφήματα.

Τομείς Απασχόλησης
Προσωπικού Βοώτης ΑΕ.
Επίπεδο Εκπαίδευσης Προσωπικού Βοώτης ΑΕ.

Θέσεις Εργασίας

Η Wootis στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητεί συνεργάτες για τη στελέχωση των ολοένα και αυξανόμενων θέσεων εργασίας. Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες ανάγκες μας, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: hr@wootis.gr.

Την παρούσα χρονική περίοδο η εταιρεία αναζητά:

Senior Asset Manager


Job position will be located either in Marousi, Attica or Alexandroupolis, Evros or elsewhere in Greece with the opportunity of remote working.

Key responsibilities:
  • Close collaboration with the remote monitoring center for identification of operation malfunctions.
  • Retrieval of projects’ progress monitoring data, raw data analysis for entry in database systems and update of the schedule
  • Support to engineers and technicians, in any aspects related to facility management and operation procedures.
  • Organization and completion of all asset management procedures for the assets of their responsibility.
  • Budget formation and control.
  • Cost analysis for all services and works related to operation and maintenance of the projects.