Καριέρα

Η Wootis ως εργοδότης

Το προσωπικό της Wootis απαρτίζεται από 49 άτομα. Ο τομέας και το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού αποτυπώνεται στα ακόλουθα γραφήματα.

Τομείς Απασχόλησης
Προσωπικού Βοώτης ΑΕ.
Επίπεδο Εκπαίδευσης Προσωπικού Βοώτης ΑΕ.

Θέσεις Εργασίας

Η Wootis στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητεί συνεργάτες για τη στελέχωση των ολοένα και αυξανόμενων θέσεων εργασίας. Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες ανάγκες μας, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: hr@wootis.gr.

Την παρούσα χρονική περίοδο η εταιρεία αναζητά:

Γραμματειακή Υποστήριξη


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης, διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση εγγράφων, επικοινωνία με πελάτες, προσωπικό και συνεργάτες καθώς και άλλες γραφειακές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν

Προσόντα:
 • Γνώση ελληνικών και αγγλικών
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office)
 • Eπικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργάνωση, προθυμία και συνέπεια
 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια στη δουλειά και προσοχή στη λεπτομέρεια

Συντηρητής Αιολικών Εγκαταστάσεων ( Έβρος)


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την προληπτική κι επεμβατική συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων στον εξοπλισμό των ανεμογεννητριών, τη συμπλήρωση και διαχείριση όλων των απαραίτητων αρχείων για τη λειτουργία των αιολικών πάρκων, την καταγραφή και διαχείριση εργαλείων, αναλώσιμων και ανταλλακτικών, την καθημερινή επικοινωνία με τον asset manager της εγκατάστασης.

Προσόντα:
 • Τεχνικός ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ΧΤ, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
 • Κριτική αντίληψη τεχνικών εγχειριδίων και σχεδίων
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις / συντηρήσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών επιθυμητή
 • Άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη επιθυμητή
 • Βασική γνώση χρήσης Η/Υ (Office, Outlook) επιθυμητή
 • Βασική γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο επιθυμητή

Control Room Operator


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την απομακρυσμένη παρακολούθηση Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, τον εντοπισμός δυσλειτουργιών / βλαβών, τον τηλεχειρισμός εγκαταστάσεων, τη διατήρηση ticketing συστήματος, την ανάλυση και προετοιμασία αναφορών.

Προσόντα
 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Γερμανικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (κυλιόμενο ωράριο που καλύπτει 24ωρο)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Προϋπηρεσία σε κέντρο παρακολούθησης επιθυμητή

Construction Site Manager (Αττική)


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις μελέτες εφαρμογής Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, το συντονισμός συνεργείου και επίβλεψη εγκατάστασης των Σταθμών, τη διεκπεραίωση εργασιών σε συναρμόδιες υπηρεσίες, το troubleshooting κατά την εγκατάσταση, τη δημιουργία Σχεδίων as built των Σταθμών, την ενημέρωση project manager και επενδυτών

Προσόντα:
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις / συντηρήσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών (τουλάχιστον 2 έτη)
 • Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Άριστη γνώση MS office/ Windows
 • Πολύ καλή γνώση AUTOCAD
 • Δυνατότητα μετακινήσεων και μακρόχρονης εργασίας εκτός έδρας (εντός νομού)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Επιθυμητά κάτοχος άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
 • Πολύ καλή γνώση Γερμανικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο επιθυμητή

Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων (Έβρος)


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις μελέτες εφαρμογής Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, το συντονισμός συνεργείου και επίβλεψη εγκατάστασης των Σταθμών, τη διεκπεραίωση εργασιών σε συναρμόδιες υπηρεσίες, το troubleshooting κατά την εγκατάσταση, τη δημιουργία Σχεδίων as built των Σταθμών, την ενημέρωση project manager και επενδυτών.

Προσόντα:
 • Τεχνικός ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ΧΤ, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
 • Κριτική αντίληψη τεχνικών εγχειριδίων και σχεδίων
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις / συντηρήσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών επιθυμητή
 • Άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη επιθυμητή
 • Βασική γνώση χρήσης Η/Υ (Office, Outlook) επιθυμητή
 • Βασική γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο επιθυμητή

Συντηρητής Αιολικών Εγκαταστάσεων (Κάρυστος)


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την προληπτική κι επεμβατική συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων στον εξοπλισμό των ανεμογεννητριών, τη συμπλήρωση και διαχείριση όλων των απαραίτητων αρχείων για τη λειτουργία των αιολικών πάρκων, την καταγραφή και διαχείριση εργαλείων, αναλώσιμων και ανταλλακτικών, την καθημερινή επικοινωνία με τον asset manager της εγκατάστασης.

Προσόντα:
 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Τουλάχιστον εμπειρία δύο ετών στη συντήρηση
 • συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής ή σε παρόμοια εγκατάσταση
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας
 • Δυνατότητα εργασίας σε ύψος
 • Καλή γνώση MS office/ Windows
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Εμπειρία συντήρησης αιολικών πάρκων επιθυμητή

Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων (Αττική)


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την κατασκευή νέων Φωτοβολταϊκών Πάρκων, την προληπτική κι επεμβατική συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων στον εξοπλισμό των Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, τον έλεγχο λειτουργίας εξοπλισμού εγκαταστάσεων, την εποπτεία ομαλής λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων, την καθημερινή επικοινωνία με τον asset manager των εγκαταστάσεων.

Προσόντα:
 • Τεχνικός ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ΧΤ, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
 • Κριτική αντίληψη τεχνικών εγχειριδίων και σχεδίων
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις / συντηρήσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών επιθυμητή
 • Άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη επιθυμητή
 • Βασική γνώση χρήσης Η/Υ (Office, Outlook) επιθυμητή
 • Βασική γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο επιθυμητή

Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων (Ηλεία)


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την κατασκευή νέων Φωτοβολταϊκών Πάρκων, την προληπτική κι επεμβατική συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων στον εξοπλισμό των Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, τον έλεγχο λειτουργίας εξοπλισμού εγκαταστάσεων, την εποπτεία ομαλής λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων, την καθημερινή επικοινωνία με τον asset manager των εγκαταστάσεων.

Προσόντα:
 • Τεχνικός ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ΧΤ, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
 • Κριτική αντίληψη τεχνικών εγχειριδίων και σχεδίων
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις / συντηρήσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών επιθυμητή
 • Άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη επιθυμητή
 • Βασική γνώση χρήσης Η/Υ (Office, Outlook) επιθυμητή
 • Βασική γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο επιθυμητή

Construction Site Manager (Έβρος)


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις μελέτες εφαρμογής Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, το συντονισμός συνεργείου και επίβλεψη εγκατάστασης των Σταθμών, τη διεκπεραίωση εργασιών σε συναρμόδιες υπηρεσίες, το troubleshooting κατά την εγκατάσταση, τη δημιουργία Σχεδίων as built των Σταθμών, την ενημέρωση project manager και επενδυτών.

Προσόντα:
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις / συντηρήσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών (τουλάχιστον 2 έτη)
 • Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Άριστη γνώση MS office/ Windows
 • Πολύ καλή γνώση AUTOCAD
 • Δυνατότητα μετακινήσεων και μακρόχρονης εργασίας εκτός έδρας (εντός νομού)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Επιθυμητά κάτοχος άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
 • Πολύ καλή γνώση Γερμανικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο επιθυμητή

Construction Site Manager (Ηλεία)


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις μελέτες εφαρμογής Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, το συντονισμός συνεργείου και επίβλεψη εγκατάστασης των Σταθμών, τη διεκπεραίωση εργασιών σε συναρμόδιες υπηρεσίες, το troubleshooting κατά την εγκατάσταση, τη δημιουργία Σχεδίων as built των Σταθμών, την ενημέρωση project manager και επενδυτών.

Προσόντα:
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις / συντηρήσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών (τουλάχιστον 2 έτη)
 • Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Άριστη γνώση MS office/ Windows
 • ΕΠολύ καλή γνώση AUTOCAD
 • Δυνατότητα μετακινήσεων και μακρόχρονης εργασίας εκτός έδρας (εντός νομού)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Επιθυμητά κάτοχος άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
 • Πολύ καλή γνώση Γερμανικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο επιθυμητή

Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός


Ο υποψήφιος θα αναλάβει σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη δημιουργία και οργάνωση λειτουργίας Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ), τη συγκριτική αξιολόγηση και θέση σε εφαρμογή υπολογιστικών εργαλείων, την εναρμόνιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Προσόντα:
 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Εξειδίκευση στην Ενεργειακή Οικονομία (κατά προτίμηση μέσω μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)
 • Άριστη γνώση MS office/ Windows
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Ειδικό ενδιαφέρον στο γνωστικό αντικείμενο των ΑΠΕ
 • Πολύ καλή γνώση Γερμανικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο επιθυμητή
 • Προϋπηρεσία στον τομέα των ΑΠΕ επιθυμητή