Καριέρα

Θέσεις Εργασίας

Η Wootis στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητεί συνεργάτες για τη στελέχωση των ολοένα και αυξανόμενων θέσεων εργασίας. Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες ανάγκες μας, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: hr@wootis.gr.

Την παρούσα χρονική περίοδο η εταιρεία αναζητά:

Control Room Operator


Η/Ο Control Room Operator είναι μέρος της ομάδας που παρακολουθεί τη λειτουργεία Αιολικών πάρκων και Φωτοβολταϊκών Πάρκων. H συγκεκριμένη θέση εργασίας αφορά τα γραφεία μας στο Μαρούσι είτε το υποκατάστημα στην Αλεξανδρούπολη. Ανάλογα με το είδος συμφωνίας και τη κατηγορία σφάλματος που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της βάρδιας, έχει την δικαιοδοσία να επέμβει σαν τεχνικός- ακολουθώντας τις ανάλογες, διαθέσιμες οδηγίες, που έχουν κοινοποιηθεί. 

 

Key responsibilities: 

 • Εξονυχιστικός έλεγχος όλων των Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων  
 • Τήρηση χρόνου ανταπόκρισης, βάσει συμβολαίου 
 • Τήρηση διαδικασιών, ενημέρωσης των σχετικών προσώπων   
 • Τήρηση διαδικασιών τεχνικής επέμβασης ανάλογα με τον τύπο μηχανής, το σφάλμα και το συμβόλαιο          

                                                                                                

Technical Skills Required 

Soft Skills Required 

 

 • Γερμανικά, Αγγλικά  
 • Γνώση Φύσης Σφαλμάτων  
 • Άριστη Γνώση Η/Υ 

 

 

 • Multitasking 
 • Κρίση καταστάσεων  
 • Διαχείριση πίεσης χρόνου 
 • Οργανωτικότητα  
 • Επικοινωνιακότητα 

Τεχνικός Συντηρητής Ανεμογεννητριών


Key Responsibilities:

 • Διαχειρίζεται τα ημερήσια θέματα λειτουργίας & συντήρησης των Αιολικών Πάρκων / Υποσταθμών / Εναέριων Δικτύων και αντιμετωπίζει άμεσα τα τεχνικά προβλήματα.
 • Συντηρεί και επισκευάζει τις ανεμογεννήτριες των Α/Π
 • Διενεργεί ελέγχους εξοπλισμού και εκτελεί κάθε είδους σχετική ηλεκτρολογική, μηχανολογική και τεχνική εργασία
 • Πραγματοποιεί καθημερινή αναφορά των εργασιών & των τεχνικών θεμάτων των Α/Π

Διασφαλίζει, μέσω της εργασίας του, το υψηλό επίπεδο Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας, Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τους Εταιρικούς Κανονισμούς και τη Νομοθεσία

 

Technical Skills Required

Soft Skills Required

· Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ή Μηχανικός Συναφούς Αντικειμένου

· Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.

·       Ομαδικότητα

·       Μεθοδικότητα

 

Η Wootis ως εργοδότης

Το προσωπικό της Wootis απαρτίζεται από 49 άτομα. Ο τομέας και το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού αποτυπώνεται στα ακόλουθα γραφήματα.

Τομείς Απασχόλησης
Προσωπικού Βοώτης ΑΕ.
Επίπεδο Εκπαίδευσης Προσωπικού Βοώτης ΑΕ.