Φωτοβολταϊκά Πάρκα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Χάρη στο εξειδικευμένο λογισμικό μας και την άρτια καταρτισμένη ομάδα μας παρακολουθούμε Φωτοβολταϊκόυς σταθμούς σε καθημερινή βάση καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, 365 μέρες τον χρόνο. Καθώς το κέντρο μας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, αποτελεί ταυτόχρονα ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων των συστημάτων συναγερμού κάθε πάρκου αναγνωρίζοντας false alarms των συστημάτων και επιτηρώντας την ασφάλεια των πάρκων. Αντιμετωπίζουμε άμεσα τα σφάλματα που προκύπτουν προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η αδράνεια στη λειτουργία του Σταθμού. Σε αρκετές περιπτώσεις και όπου είναι τεχνικά εφικτό προβαίνουμε σε απομακρυσμένους χειρισμούς για την επίλυση των σφαλμάτων και τη θέση των σταθμών σε λειτουργία. Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, ενημερώνουμε το αρμόδιο service team για επι τόπου επίσκεψη ή εκπρόσωπο του επνδυτή. Αποθηκεύουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα σε καθημερινή βάση και μέσα από τεχνικές αναλύσεις σε συνεργασία με το τμήμα Τεχνικής διαχείρισης διασφαλίζουμε ότι η επένδυσή σας επιτυγχάνει τις μέγιστες αποδόσεις.

Ανάλυση Σφαλμάτων

Η πολυετής εμπειρία μας έχει δείξει ότι στο 60% των περιπτώσεων οι περισσότερες εγκαταστάσεις χρειάζονται μια απλή επαναφορά για να λυθεί ένα σφάλμα. Στις εγκαταστάσεις που δεν παρακολουθούνται επί εικοσιτετραώρου βάσεως τέτοια σφάλματα συνήθως εξακολουθούν να μειώνουν σημαντικά την παραγωγή των σταθμών και κατ' επέκταση το προσδοκώμενο εισόδημα. Στοχεύουμε και είμαστε υπερήφανοι που επιτυγχάνουμε, χρόνο πρώτης αντίδρασης μικρότερο των 15 λεπτών, από τη στιγμή που η μονάδα παραγωγής σταματά μέχρι την επιστροφή της σε λειτουργία.

Βελτιστοποίηση Απόδοσης

Το τμήμα ζωντανής απομακρυσμένης παρακολούθησης δεν κάνει μόνο αυτό, αλλά πολλά περισσότερα. Συλλέγουμε σχολαστικά όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα και στη συνέχεια, τα αξιολογούμε για να επιτύχουμε καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και μείωση της φθοράς της εγκατάστασής σας.

Διαρκής Επικοινωνία

Το κέντρο ζωντανής απομακρυσμένης παρακολούθησης λειτουργεί ως πυρήνας για την τεχνική και εμπορική διαχείριση των σταθμών παραγωγής σας. Είναι εκεί για να παρέχει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς, συμπεριλαμβάνοντας τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης που συνεργάζεται μαζί σας σε τακτική βάση ή ακόμα και σε έκτακτες περιπτώσεις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα αποτελούν εγκαταστάσεις ιδιαίτερα αυξημένου κόστους εκτεθειμένες σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι τα περιουσιακά σας στοιχεία να λειτουργούν πάντα στην εντέλεια ανεξάρτητα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Γνωρίζουμε επίσης ότι η σωστή συντήρηση έχει καθοριστική επίδραση στην επιτυχία ενός έργου ΑΠΕ σε κάθε φάση του κύκλου ζωής του. Με την ορθή συντήρηση και τις προληπτικές επεμβάσεις, ο χρόνος διακοπής λειτουργίας περιορίζεται στο ελάχιστο. Σε αυτό συμβάλλει και η άμεση αντίδραση των συνεργείων μας σε περιπτώσεις εμφάνισης σφαλμάτων και δυσλειτουργιών.

Τακτικές κι έκτακτες συντηρήσεις

Πολλές δυσλειτουργίες μπορούν να αποφευχθούν συντηρώντας σωστά μια μονάδα παραγωγής ενέργειας με μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών. Οι εγκαταστάσεις συντηρούνται προληπτικά δύο φορές ετησίως. Όλες οι απαραίτητες εργασίες εκτελούνται βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη. Επιπλέον, μπορούν να εντοπιστούν ενδείξεις προβλημάτων που θα μπορούσαν να αποβούν ζημιογόνες για την εγκατάσταση στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση και για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του χρόνου λειτουργίας των έργων η εταιρεία εγγυάται την επέμβαση συνεργείου για επιδιόρθωση βλάβης σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση ενός σφάλματος που εξαρτάται από τη θέση και το μέγεθος του έργου αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 36 ώρες.

Ηλεκτρολογική & Μηχανολογική συντήρηση

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό κατάλληλο για τη διενέργεια όλων των εργασιών προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των σταθμών σας. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και βάσει των κανόνων της τεχνικής και της επιστήμης και στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής. 

Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων

Προνοούμε και για τις δευτερεύουσες εγκαταστάσεις των σταθμών σας, όπως οι οδοί πρόσβασης, τα θεμέλια, οι περιφράξεις και τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του πάρκου.

Πρόσθετες εργασίες αναβάθμισης

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των έργων ΑΠΕ μάς καθιστά πρωτοπόρους σε χρήση τεχνολογιών και εξεύρεση τεχνικών λύσεων σε θέματα βελτιστοποίησης λειτουργίας και απόδοσης ενέργειας, αξιοποίησης πόρων στο μέγιστο βαθμό και εγκαθίδρυσης δυνατότητας άμεσης τηλεποπτίας και τηλεχειρισμών, μέσω τηλεμετρίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας των Αιολικών Πάρκων, καθώς και για τη μέγιστη τεχνική διαθεσιμότητα και παραγωγή τους, και κατά συνέπεια για την αύξηση της διάρκειας ζωής τους, απαιτείται η διευθέτηση πολλών ροών εργασίας και η διαχείριση του απαραίτητου προσωπικού. Το τμήμα της τεχνικής διαχείρισης αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων μερών από το τμήμα τηλεπαρακολούθησης και την ομάδα συντήρησης μέχρι τον ιδιοκτήτη του έργου και τους τρίτους φορείς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μετάδοση της πληροφρίας στο αρμόδιο μέρος στο συντομότερο χρόνο και να επιτυγχάνεται η αδιάλλειπτη λειτουργία των έργων.

Επιτήρηση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής

Επειδή κάθε πελάτης έχει τις δικές του απαιτήσεις, επιθυμίες και στόχους, επιλέγουμε να συναποφασίζουμε με τον καθένα τους όρους και το πλαίσιο ορθής λειτουργίας για κάθε εγκατάσταση. Επιπλέον, προσαρμόζουμε το πρόγραμμα συντηρήσεων και επισκέψεων σις εγκαταστάσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε σταθμού και τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Με βάση τις προδιαγραφές κάθε κατασκευαστή, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης, το πρόγραμμα τακτικής συντήρησης για κάθε εγκατάσταση προετοιμάζεται και ελέγχεται τακτικά για την τήρηση και τη λειτουργικότητά του. Επιτηρούνται και αναλύονται οι συμβατικές υποχρεώσεις σε περίπτωση ύπαρξης τρίτου συντηρητή και παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη στον ιδιοκτήτη του έργου για την τεκμηρίωση των διεκδικήσεων απέναντι στον τρίτο συντηρητή ή σε εμπλεκομένους οργανισμούς, όπως ο διαχειριστής του Δικτύου και οι Ασφαλιστικές εταιρείες.

Αναφορά και ανάλυση απόδοσης

Τα στοιχεία που παρέχονται από το τμήμα τηλεπαρακολούθησης αναλύονται σε τεχνικές εκθέσεις που ετοιμάζονται σε μηνιαία βάση για κάθε εγκατάσταση και περιλαμβάνουν την παραγωγή ενέργειας, τη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης, την απώλεια παραγωγής και τον κατάλογο συμβάντων και σφαλμάτων σύμφωνα με τις μετρήσεις της εγκατάστασης. Χάρη στην άμεση καταγραφή δεδομένων σε ένα βιβλίο συμβάντων (logbook) και βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο κατασκευαστής κάθε εγκατάστασης, είναι δυνατή η διεξαγωγή αναλύσεων και η σύνταξη προτάσεων για προληπτικές ενέργειες έναντι εμφάνισης σφαλμάτων και για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των σταθμών.

Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Κομμάτι της τεχνικής διαχείρισης αποτελεί η συμμόρφωση με τους όρους των αδειών, βάσει των οποίων εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ο εκάστοτε σταθμός  (π.χ. άδεια παραγωγής, λειτουργίας, ΑΕΠΟ κτλ.), καθώς επίσης και η ανανέωσή τους για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του έργου. Στο πλαίσιο της παρεχομένης υπηρεσίας ελέγχονται όλες οι αναφορές και τα έγγραφα που συντάσσονται από τρίτα μέρη και απευθύνονται στον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού πάρκου.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι διαρκώς αυξανόμενες οικονομικές απαιτήσεις των έργων ΑΠΕ που σχετίζονται με τη διατήρηση της απαιτούμενης ρευστότητας, που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων μερών χωρίς να διακυβέυεται η εξασφάλιση της απόδοσης της επένδυσης, μας οδήγησε στην ένταξη της εμπορικής διαχείρισης των έργων ως τμήμα της ολιστικής μας προσέγγισης.

Διαχείριση αρχείου

Ελέγχουμε όλα τα τιμολόγια βάσει των προσφορών, των εντολών αγοράς ή των πληροφοριών που έχουμε, αντικειμενικά και υπολογιστικά. Πραγματοποιούμε όλες τις συναλλαγές εμπρόθεσμα. Ελέγχουμε τον υπολογισμό παραγωγής ενέργειας των τιμολογίων ΔΕΔΔΗΕ/ΛΑΓΗΕ και τον συγκρίνουμε με την παραγωγή που καταγράφηκε από το λογισμικό που χρησιμοποιεί η τεχνική διαχείριση.

Οικονομική παρακολούθηση

Προετοιμάζουμε τα δεδομένα με χρονολογική σειρά και τα ενσωματώνουμε στη ροή εργασιών της επένδυσής σας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να έχετε μια επισκόπηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εγκατάστασή σας. Παράλληλα, διεκπεραιώνουμε όλες τις υποχρεώσεις με τραπεζικούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ και ΦΟΣΕ που αφορούν στην επένδυσή σας.

Χρηματο- οικονομικές εκθέσεις

Αξιολογούμε τριμηνιαίως τις ταμειακές εισροές και εκροές της εγκατάστασης, εξετάζουμε οικονομικά, επιχειρηματικά έγγραφα και όλες τις υποχρεώσεις της εγκατάστασης και σας ενημερώνουμε για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επένδυσής σας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φο.Σ.Ε.

Βάσει του νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι παραγωγοί ΑΠΕ θα αποκτήσουν, σε μια ανταγωνιστικά διαμορφωμένη αγορά, μεγάλα κίνητρα ανταγωνιστικότητας παράλληλα με την ευθύνη για την ακρίβεια πρόβλεψης της παραγωγής τους και θα επιβαρύνονται οικονομικά για κόστη εξισορρόπησης του συστήματος, που τυχόν προκαλούνται από αποκλίσεις προβλέψεων και παραγωγής τους. Καθίσταται έτσι επιβεβλημένη η εκπροσώπησή τους μέσω ενός Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), το ρόλο του οποίου δύναται να αναλάβει η Wootis.

Πρόβλεψη τιμής και παραγωγής

Δημιουργούμε και χρησιμοποιούμε τα δικά μας συστήματα λογισμικού για υπηρεσίες διαχείρισης αιολικών πάρκων, παρακολούθησης και 24ωρων συναλλαγών προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές τους στο έπακρο. Αναλαμβάνουμε την πρόβλεψη των τιμών της αγοράς και του όγκου της παραγόμενης ενέργειας των πάρκων σας έτσι ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικά σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά ενέργειας. Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ Φο.Σ.Ε. και παραγωγού, προς την επίτευξη του κοινού μας στόχου - την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής για την παραγωγή σας - απαιτείται πρόσβαση στα συστήματα των πάρκων ηλεκτροπαραγωγής για την ανάκτηση δεδομένων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και σε περιπτώσεις όπου είναι δυνατό για τον τηλεχειρισμό των μηχανών.

Βελτιστοποίηση απόδοσης επένδυσης

Χρησιμοποιούμε state-of-the-art μεθόδους πρόβλεψης της παραγωγής της εγκατεστημένης χωρητικότητας ΑΠΕ, για να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερες οικονομικές απώλειες λόγω ανισορροπιών. Παρομοίως, χρησιμοποιούμε μεθόδους πρόβλεψης τιμών αγοράς για τη βελτιστοποίηση της συμμετοχής μας σε όλες τις ακόλουθες αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Χρησιμοποιούμε μοντέλα που αξιολογούν, ποια στρατηγική συμμετοχής στην αγορά ενέργειας θα αποδειχθεί πιο κερδοφόρα. Η επιλογή στρατηγικής περιλαμβάνει την αξιολόγηση της κερδοφορίας, από την συμμετοχή σε κάθε μία από τις αγορές Forward, Day-Ahead, Intraday- Continuous, Balancing and Ancillary Services και επιλέγουμε πως να μοιράσουμε το ενεργειακό δυναμικό του χαρτοφυλακίου μας σε αυτές τις αγορές.

Στο τέλος κάθε μήνα, παρέχουμε λεπτομερείς αναφορές σχετικά με την απόδοση των στοιχείων σας.

Άμεσες πληρωμές

Διαχειριζόμαστε και εκκαθαρίζουμε συναλλαγές σε καθημερινή βάση για τις αγορές Day Ahead και Intra-Day και σε μηνιαία βάση για χρεώσεις αποκλίσεων. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και τους κατάλληλους οίκους εκκαθάρισης, προκειμένου να παρέχουμε άμεσες πληρωμές στους πελάτες μας σε εβδομαδιαία βάση.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η Wootis παρέχει πολύτιμο υποστηρικτικό υλικό στο πλαίσιο υλοποίησης συμβολαίων συντήρησης και σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας του έργου. Διαθέτουμε ένα μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών το οποίο ανεφοδιάζεται σε τακτική βάση. Τα ανταλλακτικά αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες στις αποθήκες της εταιρείας μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει πάντα διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, ανεξαρτήτως από την κατασκευάστρια εταιρεία για τον εξοπλισμό των έργων που αναλαμβάνουμε και τη συντήρηση. Διαφορετικά μέσω της συνεργασίας μας με μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες και προμηθευτές μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη που μπορεί να έχει το αιολικό σας πάρκο.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

H Wootis αποτελεί τον κατάλληλο συνεργάτη και στο κομμάτι της κατασκευής Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό του έργου λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις προσωπικές σας επιθυμίες, τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και τη γεωμορφολογία του γηπέδου εγκατάστασης. Προμηθευόμαστε τον απαραίτητο εξοπλισμό για λογαριασμό σας και επιτηρούμε όλη τη διαδικασία εισαγωγών, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και παράδοσης στο έργο. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή των σταθμών, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας και ανταγωνιστικές τιμές, μένοντας πιστοί στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Head of Asset Management Dept. Παντιώρας Γιώργος mail pantioras@wootis.gr telephone 21062 54707
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
CTO Ιωαννίδης Δημήτρης mail ioannidis@wootis.gr telephone 25510 80306
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Monitoring Centre Team Leader Μανασής Κώστας mail manassis@wootis.gr telephone 21030 09844
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Head of Energy Trading Team Παπαθεoδώρου Γιώργος mail papatheodorou@wootis.gr telephone 21062 54707