Διαχείριση ενεργειακών πόρων

Η εκτεταμένη τεχνογνωσία και η πολυετής πείρα μάς επιτρέπει να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης υψηλής ποιότητας για τους ενεργειακούς πόρους που διαθέτετε, από τη διαδικασία ανάπτυξης έως τη βέλτιστη λειτουργία τους.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

Η Wootis προσφέρει τεχνική υποστήριξη σε κάθε βήμα ανάπτυξης ενός έργου, όπως η επίβλεψη του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός έργου, οι διαδικασίες αδειοδότησης και ποιοτικού ελέγχου, κ.ά., διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το έργο πληροί όλες τις νομικές, εμπορικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Σε κάθε φάση ανάπτυξης, όλες οι απαραίτητες εργασίες διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ

Οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτική λειτουργία τους, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Ως έμπιστος συνεργάτης σας, σας δίνουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους ενεργειακούς σας πόρους, προσφέροντας ένα σύνολο εργαλείων που θα σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή και την απόδοση των σταθμών σας. Η προσέγγισή μας συνδυάζει τόσο πρακτικές όσο και αναλυτικές δραστηριότητες σε τεχνικό, εμπορικό και οικονομικό επίπεδο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης, η αποτελεσματική τεχνική διαχείριση είναι απαραίτητη. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων και υπηρεσιών, όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλες τις ώρες της ημέρας και όλο το χρόνο, η τακτική συντήρηση και η τεχνική ανάλυση των ΑΠΕ σταθμών σας. Σας ειδοποιούμε σε περίπτωση βλάβης, διασφαλίζουμε τον άμεσο χειρισμό σφαλμάτων στην τοποθεσία, όταν αυτό είναι δυνατό και αναλύουμε τα δεδομένα που παρέχονται παρακολουθώντας τους ενεργειακούς πόρους, παρέχοντας τεχνικές αναφορές. Διεξάγουμε, επίσης, εργασίες συντήρησης σε προληπτικό, διορθωτικό και προγνωστικό επίπεδο.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Όσον αφορά την εμπορική απόδοση των ενεργειακών σας πόρων, συνεργαζόμαστε μαζί σας τακτικά και σας παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες εκπροσώπησης στην Αγορά Ενέργειας, βελτιώνοντας συνεχώς τη στρατηγική συμμετοχής μας. Παραμένουμε, επίσης, σε συνεχή επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, EnEx, ΑΔΜΗΕ), για να διασφαλίσουμε ότι οι σταθμοί παραγωγής σας συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες τεχνικούς και νομικούς κανονισμούς και αναλαμβάνουμε τη συνεννόηση για την ασφάλιση των σταθμών παραγωγής σας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ως μέρος της διαχείρισης σταθμών παραγωγής ΑΠΕ, ενσωματώνουμε ένα σύνολο διαδικασιών, για να επιτύχουμε τη βέλτιστη οικονομική διαχείριση για τους πελάτες μας. Σας παρέχουμε λεπτομερείς αναφορές, απλοποιούμε τη συλλογή όλων των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και διαχειριζόμαστε τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή σας στις αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Head of Asset Management Dept. Παντιώρας Γιώργος mail pantioras@wootis.gr telephone 21062 54707
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
CTO Ιωαννίδης Δημήτρης mail ioannidis@wootis.gr telephone 25510 80306
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Head of Energy Trading Team Παπαθεoδώρου Γιώργος mail papatheodorou@wootis.gr telephone 21062 54707